Avís Legal

DADES GENERALS

La titularitat d’aquesta pàgina correspon a:

SII Concatel S.L. – Ciutat de la Justícia de Barcelona Av. Carrilet, 3 – Edifici D, Pl. 10 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanya Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 31076, foli 193, full B-135870, inscripció 1ª. CIF: B-61.774.154. 

El principal objectiu d’aquest lloc web és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web sii-concatel.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

RESPONSABILITATS

SII Concatel no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, SII Concatel es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. 
S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. 
Així mateix, SII Concatel es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això. Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà només orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar s’ha d’acudir a alguna de les botigues físiques amb què compta SII Concatel.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SII Concatel és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat de aquesta empresa. 
Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SII ConcatelTota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SII Concatel de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera. 
Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de SII Concatel són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de SII Concatel a efectes de promoció i de recopilació d’informació.Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.