WIO In Factory

En la modalitat WIO In Factory, els nostres clients disposen de tota la capacitat productiva de la nostra Fàbrica d’Imatges, que en els seus més de 2.400m2 quadrats de superfície revoluciona el camp de la imatge de producte integrant els últims avenços en el camp de l’enginyeria fotogràfica, la robòtica, els programaris d’edició i la logística de mostres.

Externalització global
Tots els serveis disponibles
Mínim cost possible
Gran capacitat de càrrega/descàrrega
Per a tot tipus d’ecommerce
Procés completament industrialitzat
Fins a 10.000 fotos al dia
Producció flexible

Reinventem la producció de fotografia per a la venda online tot combinant l’art i la creativitat de la fotografia amb la industrialització i l’estandardització que permet l’enginyeria, per a oferir sempre un servei de màxima productivitat. D’aquesta manera, els nostres clients es poden centrar només en el màrqueting, amb el màxim control i confiança sobre el nostre servei i els seus resultats.

INNOVACIÓ

Liderem la innovació en la fotografia per a ecommerce gràcies a la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies aplicables a la producció de fotografia per a botigues en línia.