Serveis 3D

La venda en línia de certs productes millora quan aquests apareixen en un context on poder apreciar el seu funcionament i les seves aplicacions. Per a aquests casos, els serveis 3D de WIO ofereixen la possibilitat de fusionar de forma automàtica la captura dels productes fotografiats amb un ampli ventall d’escenaris modelats en 3D, donant com a resultat imatges de màxim realisme on el producte s’integra amb l’entorn virtual.

Important estalvi en costos d’escenografia i muntatge

Gràcies a les nostres plataformes automatitzades, som capaços d’obtenir la informació visual necessària per a la generació del model en 3D del producte d’acord amb la captura de totes les imatges i posterior processament digital.

Beneficis
Gran varietat d’escenaris per a tot tipus de productes
Canvis de textures i color sobre el producte, al moment
Disponible també per a productes de grans dimensions
Optimitza el potencial visual del producte